W przypadku ustawienia wyświetlania obrazu - skalowania, powyżej 100% może pojawić się problem ze skalowaniem okna Estomedu. W wyświetlonym oknie pojawiają się nieczytelne napisy oraz przeskalowane elementy programu.

W celu rozwiązania tego problemu trzeba wprowadzić ustawienia w skrócie do uruchomienia programu Estomed na pulpicie zgodnie z poniższym zrzutem ekranu: