W ramach artykułu załączona jest instrukcja konfiguracji i wystawianie e-recept w programie. Zawarty jest tu również 3 certyfikat platformy P1 potrzebny do konfiguracji.


Uwaga!

Certyfikat ProdP1WssCert.cer jest ważny do 2020-02-15.

Certyfikat SUS-WSS.cer jest jego nową wersją ważną do 2022-01-19.