Instrukcja pokazuje jak użytkownik może wystawić e-receptę w programie.