Jeśli zauważymy, że dany pacjent został wpisany do bazy dwukrotnie, możemy zaznaczyć wszystkie powtórzenia z wciśniętym przyciskiem Ctrl, a następnie kliknąć myszką w górnym panelu na 'Więcej opcji' - 'Scal powtarzających się'. Wszystkie zabiegi i wizyty zostaną przeniesione do pacjenta zaznaczonego na zielono spośród wszystkich wybranych.
Aby użytkownik miał możliwość scalenia powtarzających się kart pacjentów powinien mieć nadane uprawnienia administracyjne dla swojego konta użytkownika.
Uprawnieniami można zarządzać w zakładce 'Zarządzanie' → 'Personel'.