Często zadawane pytania

Jak scalić powtarzających się pacjentów
Jeśli zauważymy, że dany pacjent został wpisany do bazy dwukrotnie, możemy zaznaczyć wszystkie powtórzenia z wciśniętym przyciskiem Ctrl, a następnie klikną...
czw, 21 Paź, 2021 at 8:56 RANO